logo

Historie

Thorleif Næss - den første formannen
Thorleif Næss – den første formannen

Nylende IF ble stiftet 9. desember 1945. Krigen var slutt og behovet for å drive idrett i organiserte former var stort. Det ble spilt fotball både ved Liane og Ringstad, men det var ikke noe idrettslag på denne delen av Rolvsøya. Man måtte dra til Fredrikstad, Greåker eller begynne i Rolvsøy IF. Det var imidlertid tungvint å reise dit, så et idrettslag måtte komme i Rolvsøy kommunes nordre del.

Tilstede på stiftelsesmøtet var også Thorleif Næss. Og da ingen ville påta seg formannsvervet, stilte Thorleif seg til tjeneste, og ble dermed valgt til foreningens første formann. Den 3. januar 1946 ble han gjenvalgt som formann. En oppgave han forøvrig hadde helt frem til høsten 1948. Foreningens første styre besto av: Thorleif Næss (formann), Christian Rostad (viseformann), Asbjørn Rostad (kasserer), Asbjørn Eriksen (sekretær), Erling Holmen og Ivar Olsen (styremedl.)

Det tok en tid før foreningen fikk sitt nåværende navn. Idrettslaget ble først kalt Idrettslaget Torpedo, men senere syntes man at det falt naturlig å kalle foreningen Nylende IF. Et navn som hadde mer med stedet å gjøre. Skolekretsen het Nylende, og dessuten hadde nesten alle de etterhvert 30 medlemmene gått på Nylende Skole.
Det var et særdeles godt miljø i Nylende Idrettsforening. Samholdet var utrolig godt. Noe av grunnen til dette skyldes nok at foreningen var det eneste felles samlingspunkt for like interesser.

Selv om folk så frem til å komme igang med organisert idrett etter fem krigsår, var det vanskelig å starte en forening like etter krigens slutt. Det var stor nød og pengemangel blant de fleste. Det var ikke store midler som skulle til den gangen, men det ble selvsagt en hard oppgave å skaffe penger til driften. Omsetningen var ikke stor, og de pengene foreningen måtte ha for å «overleve» fikk man skrapet sammen ved hjelp av basarer, juletrefester, utlodninger og medlemsfester. Selv om foreningen etter forholdene klarte seg bra, kan det ikke underslås at det til tider var økonomisk trangt.

Nylende Idrettsforening søkte om opptagelse i Østfold Idrettskrets i 1946. Og da søknaden ble forelagt Rolvsøy Idrettsforening til uttalelse, gikk denne i mot. Saken ble tatt opp på flere medlemsmøter i Rolvsøy IF, og da det kom til endelig votering som ga et negativt standpunkt, ble det begrunnet med at man fryktet å miste spillere til den nye konkurrenten. Da Rolvsøy IF endelig fikk svart idrettskretsen i brevs form, viste det seg at man hadde trenert saken så lenge at uttalelsen ikke ble tatt hensyn til. Dermed var det to idrettsforeninger i Rolvsøy komune.

(Skrevet av Steinar Johannesen i jubileumsboken «Nylende Idrettsforening 50 år»)