Fotosamtykke

Nylende IF ønsker å be om fotosamtykke.

Bakgrunn
Vi ønsker å ta bilder på treninger, leirer og stevner slik at vi kan illustrere de ulike aktivitetene vi driver med, dele idrettsglede og markedsføre klubben. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på nettsiden og sosiale medier (SoMe) som for eksempel Facebook, men kan også være fin å ha i presentasjoner av Nylende IF både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med idrettslagets informasjonsvirksomhet.

Det er frivillig å samtykke og samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Tilbaketrekking av samtykke må skje skriftlig til post@nylende.no

Lovverk
Ifølge Datatilsynet (2020) må idrettslaget ha samtykke før bildet blir tatt til å dele og publisere bilder fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på bildene. Det finnes dog unntak til regelen. «På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig». Disse bildene kan deles, selv om hovedregelen er å spørre om samtykke. Unntak i idrettssammenheng er for eksempel cup, kamp, stevner og andre offisielle arrangementer.
Treningssituasjon går ikke under unntaket og må samtykkes.

Hvem kan samtykke
Frem til fylte 13 år trenger man utelukkende foreldrenes samtykke. Etter fylte 13 år skal også barna spørres om det er greit. Dette gjelder også deling av bilder i en lukket gruppe på SoMe eller via e-post (Datatilsynet, 2020). «Samtykket gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av personens dødsår» (Datatilsynet, 2019).