logo

22-roar smeller til, men hva er det dommeren ser på?

-