logo

15-freddy jansen har slitt ut to fredrikshald spillere, en ser ut til å ha krampe

-